Behandelteam

Multidisciplinair team

Een behandeling van (morbide) obesitas is een langdurig en complex traject. Daarom heeft Obesitas Centrum Máxima een structurele samenwerking met ParaMáx opgezet. Daarmee organiseren we een team van medische professionals om de patiënt heen die allemaal een deel van de behandeling op zich nemen. Behalve de bariatrisch chirurg zijn ook de fysiotherapeut, psycholoog en diëtist bij uw behandeling betrokken. Bovendien heeft elke patiënt een vast aanspreekpunt: de casemanager.

Bariatrisch chirurg (hoofdbehandelaar)

Een deel van de mensen met extreem overgewicht komt in aanmerking voor een operatie. Dergelijke bariatrische chirurgie heeft tot doel het gewicht te verminderen. Dit kan via verschillende ingrepen, bijvoorbeeld een maagband of een omleiding van de dunne darm. Máxima Medisch Centrum heeft drie toegewijde bariatrisch chirurgen:  

Luijten, A.P.M.

Arijan Luijten

dr. van Dielen, chirurg, Máxima Medisch Centrum Eindhoven Veldhoven

Francois van Dielen

Leclercq, W.K.G.

Wouter Leclercq

Zij hanteren bij voorkeur endoscopische operatie techniek waardoor mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, minder littekens overhouden en een lagere kans op complicaties hebben. De bariatrisch chirurg is de eindverantwoordelijke voor het nemen van de beslissing om al dan niet een chirurgische ingreep te doen. De chirurg is de indicatiesteller en voert uiteraard een eventuele operatie uit.

Casemanager

U krijgt als patiënt vaste aanspreekpunten binnen Obesitas Centrum Máxima voor de duur dat u onder behandeling bent.

Logistiek (gastvrouw/heer)

 • Eerste en vaste aanspreekpunt over het logistieke deel gedurende het hele traject (5 jaar)
 • Coördinatie en bewaking van het proces van aanvang tot slot
 • Verantwoordelijk voor het administratieve proces

Vakinhoudelijk

 • Uw inhoudelijke aanspreekpunt 
 • Bewaking van het inhoudelijke proces en afstemming
 • Coachen en advies

Klinisch Psycholoog

 • Individueel indicatiestellinggesprek om te beoordelen of een bariatrische ingreep vanuit psychologisch perspectief mogelijk is.
 • Zo nodig adviseren voor een aanvullende behandeling voordat operatietraject gestart wordt of nadat operatie is ondergaan.
 • Voorlichting geven in de carrousel over psychologische aspecten van gedragsverandering bij morbide obesitas.
 • Gedragstherapeutisch traject verzorgen voor een deel van de patiënten.

Ook de volgende paramedische professionals van ParaMáx ondersteunen u in uw behandeling:

Diëtist

 • Screenen en geven van adviezen m.b.t. voeding in de preoperatieve fase
 • Voorbereiden van patiënt op leven met voeding na bariatrische ingreep
 • Geven van voedingsadviezen voor postoperatieve fase
 • Voorkomen/verminderen van postoperatieve complicaties
 • Realiseren en behouden van gezonde leefstijl gedurende 5 jaar postoperatief

Fysiotherapeut

 • Bereiken van een gedragsverandering m.b.t. bewegen
 • Stimuleren om het programma vol te houden waardoor toename van energieverbruik, kracht, conditie, zelfvertrouwen, zin om te bewegen en het inzien van de noodzaak van bewegen ontstaat.
 • Persoonlijk beweegplan samenstellen voor de lange termijn.

Lees meer over ParaMáx.

Longarts

Tijdens de screening wordt u onderzocht op slaapapneu. Naar aanleiding hiervan kunt u doorverwezen worden naar een longarts in MMC voor verder onderzoek en eventuele behandeling.

Internist

Diabetespatiënten worden na de screening in Obesitas Centrum Máxima naar een internist verwezen voor advies en eventuele aanpassing van medicatie. 

Plastisch chirurg

Na groot gewichtsverlies blijft er uiteindelijk vaak overtollige huid over op meerdere plekken. Dit kan meestal verholpen worden met een ingreep van de plastisch chirurg. Let op: vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze behandeling vergoed wordt.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Obesitas Centrum Máxima
(040) 888 85 52

Online afspraak maken
Afsprakenformulier bariatrie

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

Behandelteam