Wat is obesitas?

Simpel gezegd eten mensen met obesitas te veel, eten ze te ongezond en bewegen ze te weinig. Maar het gaat er natuurlijk om waarom mensen te veel eten, te ongezond eten en te weinig bewegen. Bij obesitas is de energiebalans gedurende een lange periode verstoord. Hierbij is de energieopname groter, of groter geweest, dan het energieverbruik. Dit ontstaat door ‘te veel’ eten in combinatie met ‘te weinig’ bewegen. Ieder lichaam heeft een andere balans in voeding en beweging. Uiteindelijk leidt een verstoorde balans in inname en verbranding in het lichaam tot ophoping van vet.

De diepere oorzaken van het ontstaan van een verstoorde balans in eet- en bewegingspatronen kunnen op verschillende gebieden liggen. Het is meestal een combinatie van factoren. Maatschappelijke factoren leiden tot minder bewegen en anders eten. Dit in combinatie met aanleg zijn op dit moment de meest voor de hand liggende oorzaken voor het ontstaan van obesitas. Ziekten kunnen eveneens een oorzaak van obesitas zijn. Omgevingsfactoren evenals psychische factoren of het gebruik van geneesmiddelen kunnen van invloed zijn. Bij iedereen is dit verschillend. Obesitas is geen eetstoornis, maar gaat wel vaak gepaard met een verstoord eetpatroon.

Morbide obesitas

Morbide obesitas betekent ook wel extreem overgewicht. Patiënten die hiermee te maken hebben, kampen vaak al jarenlang met hun overgewicht. Ook is er sprake van bijkomende gezondheidsrisico’s. Deze aandoening kan in veel gevallen verholpen worden met een maagverkleinende ingreep. Obesitas Centrum Máxima in Eindhoven biedt voor deze behandeling een uitgebreid, persoonlijk zorgtraject. Deze ingrijpende operatie in combinatie met intensieve begeleiding kan daadwerkelijk zorgen voor een blijvend gezonde leefstijl en een goed gewicht. Mensen met ernstig overgewicht vallen vaak veel af, maar behouden hun behaalde gewicht niet. Ook een maagballon biedt slechts een tijdelijke oplossing; deze moet op termijn verwijderd worden en brengt risico’s met zich mee. Een medische ingreep is wetenschappelijk bewezen de enige blijvende manier om af te vallen. De kosten van een maagverkleining worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vóór de operatie dient u wel een screeningsdag te doorlopen.

Meer informatie

Klik op één van onderstaande links voor meer informatie over de oorzaken obesitas en het vaststellen van uw BMI.

Behandelteam