Maagverkleining

Neem contact met ons op

Een chirurgische ingreep als behandeling voor obesitas wordt ook wel maagverkleinende operatie of bariatrische chirurgie genoemd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze ingreep. De meest uitgevoerde ingreep is de gastric bypass. Bij deze operatie wordt er een omleiding, ofwel ‘bypass’, gemaakt van de maag naar de dunne darm. Ook de gastric sleeve wordt regelmatig uitgevoerd. Minder vaak wordt er tegenwoordig nog gekozen voor een maagband. In overleg met de chirurg wordt bepaald welke ingreep er uitgevoerd wordt. Uiteraard wordt er hierbij gekeken naar uw gezondheid en de ernst van het overgewicht. De kosten van een maagverkleining worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Maagballon
Een veel genoemd alternatief voor een operatie is de maagballon. Dit is een siliconen ballon die via de slokdarm in de maag wordt geplaatst. De maagballon is echter een tijdelijke oplossing; na zes maanden moet deze verwijderd worden. Een operatie is wetenschappelijk bewezen de enige behandelmethode bij obesitas met blijvend resultaat.

De ingreep

Het is handig om u niet op te maken op de dag van de operatie. Als u kunstnagels heeft, moet u die in ieder geval bij één vinger verwijderen. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie bij de hoofdingang. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling. Op de afdeling bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. Eventuele haartjes op de plaats van de ingreep worden verwijderd, u doet uw horloge, sieraden, bril en/of contactlenzen, hoorapparaat en kunstgebit af. Ook dient u uw make-up te verwijderen net als kunstnagels van ten minste één vinger. U krijgt een operatiehemd aan en eventueel een rustgevend medicament, pijnstillers en een maagbeschermer. Verder krijgt u antitrombosekousen aangemeten.

Operatie

Op de OK krijgt u een infuus, waardoor u tijdens en na de operatie medicijnen krijgt toegediend. De anesthesist brengt u onder volledige narcose. U krijgt voor de eerste 24 uur opblaasbare kousen aan de benen aangelegd. Normaliter is de operatie een kijkoperatie (laparoscopisch). Als zich problemen voordoen of als we geen goed zicht kunnen krijgen, gaan we over tot de klassieke open ingreep.

Herstel na operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer op de OK. Na een laparoscopische ingreep kunt u pijn krijgen ter hoogte van de schouders. Dit komt door het koolzuurgas in de buik. Dit gas verdwijnt binnen enkele dagen en dan verdwijnt ook de pijn. Als het nodig is, krijgt u via het infuus bijkomende pijnstilling. Bijwerkingen van de algemene narcose zijn onder meer: keelpijn, heesheid, misselijkheid en eventueel braken. Verder slaperigheid, pijn en eventueel urineretentie (volle blaas door een probleem met plassen). Elke dag komt de behandelend arts of de assistent langs om te zien hoe het gaat en om te bepalen wanneer u naar huis mag. Ook krijgt u een bezoek van de inhoudelijke casemanager en de diëtist. Bij uw vertrek uit het ziekenhuis vragen wij u te zorgen voor vervoer, u mag niet zelf autorijden.

U kunt het ziekenhuis verlaten als:

 • u na de operatie zonder problemen vocht en vloeibaar voedsel tot u kunt nemen
 • er geen postoperatieve problemen optreden (koorts, wondinfectie)
 • u voldoende hulp thuis heeft van familie of vrienden
 • alle voorschriften en brieven voor de huisarts in orde zijn
 • een controleafspraak is geregeld
 • de behandelende arts of de assistent toestemming heeft gegeven om te vertrekken

Weer thuis

Na de operatie is het belangrijk dat u zoveel mogelijk uit bed komt en gaat bewegen. De eerste 6 weken vermijdt u zware fysieke inspanningen zoals boodschappen sjouwen, tillen, zwaar huishoudelijk werk zoals dweilen en stofzuigen. U gebruikt 28 dagen injecties Fragmin tegen trombose. U krijgt op de afdeling instructies hierover. Tijdens uw opname heeft richtlijnen gekregen van de diëtiste. U eet twee weken vloeibaar. Daarna bouwt u uw normale voeding op. Bel het ziekenhuis bij de volgende problemen kort na ontslag:

 • aanhoudende koorts
 • rillingen
 • nabloeding
 • toenemende pijn of zwelling van de buik
 • aanhoudende misselijkheid of braken
 • aanhoudende hoest of kortademigheid
 • vocht/bloed uit de operatiewond blijft vloeien

Eenmaal thuis kunt u ons ingeval van problemen over vragen uiteraard altijd bereiken: polikliniek chirurgie (040) 888 85 50, of Spoedeisende Hulp (040) 888 88 11 (buiten kantooruren).

Behandelteam